Lò gia nhiệt dầu

Liên hệ

Đặc tính kỹ thuật:

  • Kiểu ống xoắn liên tục.
  • Công dụng: gia nhiệt dầu tải nhiệt
  • Chế độ vận hành: Hoàn toàn tự động
  • Sử dụng trong các nhà máy hóa chất, công nghệ hoá dầu v.v…

Thông số cụ thể của lò: theo yêu cầu đặt hàng