NỒI HƠI VIỆT NAM

Công ty cổ phần nồi hơi Việt Nam (VBC) là một doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực chế tạo nồi hơi và thiết bị áp lực. Qua hơn 50 năm hoạt động Công ty đã đạt được những thành công lớn trong việc cung cấp, lắp đặt các thiết bị và máy móc quan trọng trên toàn quốc.

CÁC SẢN PHẨM CỦA NỒI HƠI VIỆT NAM

Qúa trình hình thành và phát triển Công ty Cổ phần Nồi hơi Việt Nam

1968

Thành lập với tên Nhà máy cơ khí C70.

1976

Trở thành Nhà máy chế tạo thiết bị áp lực Đông Anh

1993

Phát triển thành Công ty Nồi hơi Việt Nam theo Quyết định số 318NN/TCCB/QĐ.

2002

Chuyển thành Công ty cổ phần Nồi hơi Việt Nam theo Quyết định số 110/TTg-QĐ của Thủ tướng Chính phủ ngày 04/2/2002.

Các giấy chứng nhận của công ty cổ phần nồi hơi Việt Nam