Nồi dầu tải nhiệt đốt dầu

Liên hệ

Nồi dầu tải nhiệt hay Lò gia nhiệt dầu về nguyên lý vận hành tương đối giống lò hơi, tuy nhiên môi chất sinh nhiệt là dầu truyền nhiệt. Khói nóng của lò gia nhiệt cho dầu đạt tới nhiệt độ từ 150-300 oC và được truyền tải tới các dây chuyền sản xuất, gia nhiệt các cho các thiết bị. Lò dầu tải nhiệt được phục vụ chủ yếu cho các ngành dệt nhuộm, gỗ….