Nồi hơi đốt bã mía

Liên hệ

Đặc tính kỹ thuật:

Kiểu ống nước, tuần hoàn tự nhiên.
Ghi lật hoặc ghi tĩnh
Cấp bã: cơ khí (máy cấp bã)
Chế độ vận hành: Hoàn toàn tự động
Bộ quá nhiệt được trang bị theo yêu cầu đặt hàng.
Nhiên liệu đốt: Bã mía (độ ẩm » 50%), có thể đốt phụ trợ bằng dầu FO, DO.