Nồi hơi đốt dầu, đốt gas Công suất 1000 kg/h – 2.500 kg/h

Liên hệ

Đặc tính kỹ thuật:

  • Kiểu ống lò ống lửa, nằm ngang
  • 3 pass, hộp khói ướt hoặc hộp khói khô
  • Hiệu suất: 89 ~ 90%
  • Điều khiển: hoàn toàn tự động
  • Nhiên liệu đốt: dầu DO, dầu FO, gas.