Nồi hơi đốt than

Liên hệ

  • Kiểu ống nước tuần hoàn tự nhiên.
  • 2 ba-lông bố trí theo chiều dọc.
  • Ghi tĩnh, ghi lật.
  • Cấp than: Cơ giới (máy rải than) hoặc thủ công.
  • Hiệu suất lò: > 74%
  • Nhiên liệu đốt: Than cục, than cám, củi…