Nồi hơi thu nhiệt

Liên hệ

Đặc tính kỹ thuật nồi thu nhiệt:

Kiểu ống lửa.
Công dụng:
– Thu hồi nhiệt để đảm bảo nhiệt độ sản phẩm cháy đầu ra (trong các dây chuyền sản xuất a-xit)
– Tận dụng nhiệt thải từ các dây chuyền công nghệ để sinh hơi…
Chế độ vận hành: Hoàn toàn tự động
Sử dụng trong các nhà máy hóa chất, dây chuyền sản xuất kính, vật liệu xây dựng, v.v…
Thông số cụ thể của lò: theo yêu cầu đặt hàng.