Nồi hấp

Liên hệ

Thiết kế, chế tạo các loại nồi hấp đóng mở

Bằng khí nén hoặc bằng tay

Có đường kính đến 2500mm,

Áp suất làm việc đến 8kG/cm2.