Nồi hấp

Thiết kế, chế tạo các loại nồi hấp đóng mở

Bằng khí nén hoặc bằng tay

Có đường kính đến 2500mm,

Áp suất làm việc đến 8kG/cm2.